Vissza a nyitóoldalra

Keresztút

2020. március 6.

Letölthető (docx) formában

JÉZUS KERESZTÚTJA A CSALÁDBAN

BEVEZETŐ

 

Urunk, Szent Tamás apostolod még feltámadásod után is kételkedő, ingadozó lélek volt, ki vonakodott boldogan tudomásul venni a Benned kiáradt nagy valóságot. Annyira tele volt a borzalmak élményével, hogy nem látta az előtte kibomló felséges életet. De Te egy csapásra meggyógyítottad, kérted és engedted, hogy sebeidhez nyúljon, és azokat érintse. A szent keresztúton mi is érinteni akarjuk szemünk tapintásával, elmélkedő lelkünk rátapadásával sebeidet, fájdalmaidat, vérző testedet, és még vérzőbb lelkedet. Bizalommal várjuk, hogy – mint Tamást– meggyógyítasz minket lelki bajainkból és betegségeinkből, és felszabadítasz – mint Tamást – egy nagy boldogító hitre és odaadásra, mely csak egyet mond: Én Uram! Én Istenem!

Gyermekeinkért, családjainkért, segítségre szoruló testvéreinkért járjuk most ezt a keresztutat. Add kegyelmeidet és búcsúidat nekünk. Ámen.

 

1. Pilátus halálra ítéli Jézust

 

Imádunk téged Krisztus és áldunk Téged,

Mert szent kereszted által megváltottad a világot!

 

A család a legszigorúbb ítélkező hely. De melyikünk a Pilátus, melyikünk a Jézus? Minden helyzetben más és más. Uram, ha Pilátusként igazságtalanul ítélkeznék családtagjaimról, juttasd eszembe, hogy semmi hatalmam, semmi tekintélyem, semmi jogom nem lenne, ha nem kaptam volna Tőled’, akár a házasság szentségében, a szülői tisztségben, vagy a gyermek jogán. - De ezt nem hatalmaskodó, basáskodó uralkodásra, ítélkezésre, zsarolásra kaptam, hanem a szeretet féltő, gondoskodó, a másikkal törődő irgalmasságára kaptam. Szeretteim felemelésére és nem lesújtására. S ha Jézusom, én vagyok, akit a család ítélete sújt, add, hogy a te türelmeddel viseljem. Ne vágjak vissza, ne sértődjek vérig, ne essek kétségbe, hanem a tőled tanult alázattal fogadjam, érted és értük.

 

Könyörülj rajtunk Uram! - Könyörülj rajtunk!

 

2. Jézus vállára veszi a keresztet

 

Imádunk téged Krisztus és áldunk Téged,

Mert szent kereszted által megváltottad a világot!

 

Minden családnak van saját keresztje. Minden családtagnak is van saját keresztje. Merjük e felvenni és egymásért hordozni? - Uram, sokszor nehezemre esik a családban a másik elfogadása, rossz szokásainak, hangulati kitöréseinek, önző viselkedésének elfogadása. Mindez nehéz keresztet jelent számomra. Jobb lenne lerázni magamról, nem venni róla tudomást. Elmenekülni előle. - De hát nem azért helyeztél ebbe a családba, hogy idegenül, ridegen elzárkózzam mindentől, ami számomra kellemetlen dolog, sőt azt akarod, hogy Veled együtt felvegyem a családunk keresztjét. - Számomra a családom elfogadása lesz az üdvösség útja, még ha sokszor keresztet is jelent.

 

Könyörülj rajtunk Uram! - Könyörülj rajtunk!

 

3. Jézus először esik el a kereszt súlya alatt

 

Imádunk téged Krisztus és áldunk Téged,

Mert szent kereszted által megváltottad a világot!

 

Az élet terhe engem is földre sújt. A család is néha nyomasztó teher. És én is hányszor vagyok teher családom számára. - Ha mellettem esik valamelyik családtag, bűnével, gyarlóságával, vajon nem tekintek rá úgy, mint a farizeus: „Én bezzeg nem vagyok ilyen! Saját maga okozta, viselje is a kínját!” Meglátom-e, hogy benne Jézus, Te estél el? - Mert akkor nem lehetek részvétlen iránta, még ha a családi kötelék nem is indított volna együttérzésre? - És amikor én esem el, mennyire várom, hogy fölsegítsenek! - Vagy elfogadom egyáltalán, hogy segítségemre siessenek? Nem zárkózom magamba bűneim önérzetével, mondván, majd én magam megjavulok, majd én magamtól fölkelek? - Segíts megérteni Uram, hogy egymás nélkül nem jutunk tovább, családunk keresztútján sem.

 

Könyörülj rajtunk Uram! - Könyörülj rajtunk!

 

4. Jézus szent Anyjával találkozik

 

Imádunk téged Krisztus és áldunk Téged,

Mert szent kereszted által megváltottad a világot!

 

Az anyák fájdalmának állomása ez. Az anyák titkának állomása ez. Az anyák sorsának megszentelése ez az állomás. - Az anya, a szíve alatt hordott magzatot, fájdalommal hozza világra. De fájdalma örömre fordul, amikor meghallja gyermeke sírását. Ez az első titka az anyáknak. - Az anyák szíve aggódó fájdalommal van tele, amikor látják gyermekük betegségét, fájdalmát, lelki gyötrődését vagy mások bántják gyermekét. Úgy tud mellettünk lenni, hogy néma jelenléte is gyógyít, vigasztal. Ez az anyák másik titka. - De az anyák legnagyobb fájdalma, ha elveszítik gyermeküket. Nemcsak ha meghal, hanem ha bűnben él, vagy ha hátat fordít a szülői szeretetnek. - De az anyák még ilyenkor sem hagyják magukra gyermekeiket, lélekben utánuk mennek, és első szóra visszafogadják őket. És ez az irgalmas megbocsátó szeretet az ő legnagyobb titkuk. - Ne éljünk vissza vele, de ha kell, éljünk vele.

 

Könyörülj rajtunk Uram! - Könyörülj rajtunk!

 

 

5. Cirenei Simon segít vinni Jézusnak a keresztet

 

Imádunk téged Krisztus és áldunk Téged,

Mert szent kereszted által megváltottad a világot!

 

Ez a családapák állomása. Ez az állomás az apák áldozatának megszentelése. Itt megérthetjük az édesapák kereszthordozását is. - A családjáért dolgozó apák szeretete és felelőssége Isten szemében is nagy jelentőségű. Hiszen a teremtő Atya, saját gondoskodó jóságát oltotta az apák szívébe. A munka fáradtságát és örömét szenteli meg, ha nemcsak családjáért teszi, hanem Jézusért is. - Cirenei Simon fiai a Szentírás szerint követték apjukat a Krisztus-követésben. Ez a nagy titka ennek az állomásnak, amelyet először még a Cirenei sem értett meg, ezért vonakodott a kereszttől. - Csak akkor kívánhatja egy szülő gyermekétől, hogy vallásos legyen, ha először ő maga jár Krisztus nyomában. Csak akkor teljesíti szülői gondoskodását, ha a gyermekei legdrágább kincsével és jövőjének legfontosabb mozzanatával is törődik: a gyermeke lelkével, és az örök üdvösségével. Ettől a kereszttől nem szabad vonakodniuk.

 

Könyörülj rajtunk Uram! - Könyörülj rajtunk!

 

6. Veronika kendőt nyújt Jézusnak

 

Imádunk téged Krisztus és áldunk Téged,

Mert szent kereszted által megváltottad a világot!

 

A kendőt nyújtó szeretet állomása ez. A leleményes szeretet állomása ez. A Krisztus arcát, lelkünk kendőjére másoló szeretet állomása ez. - Milyen eszköztelenül élt, Jézus és tevékenykedett. Megmutatta, hogy nem kell sok dolog, nem kellenek drága eszközök, hogy szívünk szeretetét egymásnak kifejezzük, jelezzük. - Mindig akad egy kendőnyi dolog a házban, ház körül, hogy a családtagok könnyeit letöröljük, bánatát, fájdalmát enyhítsük, - ’a szeretet leleményes’ - hirdeti szent Pál a korintusi levélben. Csak ne legyünk érzéketlenek mások iránt, csak nem rejtőzzünk el önzésünk csigaházába. - Ne sajnáljuk egymástól a kendőnyi időt, szeretetet, hogy Krisztus arca kirajzolódhasson lelkünk kendőjén.

 

Könyörülj rajtunk Uram! - Könyörülj rajtunk!

 

7. Jézus másodszor esik el a kereszt terhe alatt

 

Imádunk téged Krisztus és áldunk Téged,

Mert szent kereszted által megváltottad a világot!

 

A viszonzatlan szeretet titkának állomása ez. A viszonzást nem váró szeretet titka ez. Nem a kamatozó szereteté, hanem a pazarlóé. - Hányszor nyomnak földre azok a fájdalmak, amelyeket szeretteimtől kell elszenvedni. – ’Mert ha még ellenségeim tennék ezt velem, azt még elviselném’- mondja a zsoltáros is, de hogy a barátaimtól, sőt családtagjaimtól, az lesújt újra. - Sokszor fáj a viszonzatlan szeretet, a hálátlanság. A gyermek részéről elfelejtett sok-sok szülői áldozat; Az évtizedek együttléte után eldobott házastársi hűség; A magára maradt idős apák és anyák reménytelensége. - De Jézust is éppen azok hagyták el, akiket szeretetével legjobban kitüntetett. Ő is beleroskadt, de aztán újból felállt és továbbment, hogy megtanítson arra, hogy a szeretetért sohase várj hálát, viszont-szeretetet, - mert a szeretetet nem kamatoztatni kell, hanem pazarolni, pazarolni kell.

 

Könyörülj rajtunk Uram! - Könyörülj rajtunk!

 

8. Jézus szól a síró asszonyokhoz

 

Imádunk téged Krisztus és áldunk Téged,

Mert szent kereszted által megváltottad a világot!

 

A könnyek hatalmának állomása ez. A sírás titkának megfejtése hangzik el itt. És ez nemcsak az asszonyok privilégiuma. - „Sírjatok magatok és gyermekeitek miatt!” - Magunk miatt, - mert hűtlenek voltunk Istenhez, mert hűtlenek voltunk társunkhoz, mert nem szerettük eléggé a ránk bízottakat, mert saját vágyainkat akartuk minden áron megvalósítani mert féltünk önmagunkat egészen odaadni. - A gyermekek miatt, - akiket nem vállalt világra hozni az édesanyjuk, akiket eldobott, elhagyott az önzés, vagy félelem, akiket nem vártak szeretettel a szülők, akiket most sem szeretnek a családban, akiknek lelkével nem törődik senki. - A könny nem szégyellni való dolog, hanem nagy titok. Az anyák könnyét még Isten is engedi maga fölé hatalmasodni. És nemcsak az anyákét.

 

Könyörülj rajtunk Uram! - Könyörülj rajtunk!

 

9. Jézus harmadszor esik el a kereszttel

 

Imádunk téged Krisztus és áldunk Téged,

Mert szent kereszted által megváltottad a világot!

 

A legsúlyosabb elesés állomása ez, A másokat is magával rántó zuhanás veszélye. És a legmélyebb pontról való felkelés titka is. - A szenvedélyek rabságának keresztjét egyre több embertársunk, és vele családja is hordozza. Legyen az alkoholista vagy a kábítószer rabja, de az önpusztító játékszenvedély is a legfontosabb szeretet kapcsolatokat zúzza szét, és rántja magával anyagilag, sőt erkölcsileg is a családot. - De a legreménytelenebb helyzetből is van kiút. Harmadik elesésedből való felállással bíztatsz minket erre. Beléd vetett mély hittel és bizalommal, Beléd kapaszkodva mi is fel tudunk állni. - De adj erőt a családtagoknak is, feleségeknek, férjeknek, gyermekeknek, szülőknek, hogy ne hagyják magára a gyengét, elesettet. Ne taszítsák ki a család védő szeretetéből, hanem együtt álljanak fel.

 

Könyörülj rajtunk Uram! - Könyörülj rajtunk!

 

10. Jézust megfosztják ruháitól

 

Imádunk téged Krisztus és áldunk Téged,

Mert szent kereszted által megváltottad a világot!

 

Nemcsak a ruhátlanság megalázottsága, Nemcsak az önmagunkból való kivetkőzés, De az önmagát elosztó szeretet állomása is ez. - Micsoda szégyen a ruhátlanság szegénysége, a kiszolgáltatottság tehetetlensége. A divatozás által pedig éppen az ilyen elesettek iránti érzékünket veszítjük el. - De micsoda lelki szegénységre vall, az önmagát lemeztelenítő szemérmetlenség, vagy az önmagából kivetkőző erőszakosság. De még az önmagát csak megvalósítani akaró önzés, önteltség is megfosztja az embert önmagától, és nem marad mit adni. - „Semmit sem ad, aki mindent oda nem adott”. Jézus mindent odaadott, még utolsó ruhadarabját is. Az igazi szeretet nem méricskél. – Boldog házasság és család is ott terem, ahol mindnyájan a másikat akarják elsősorban boldoggá tenni, és nem a saját boldogságukat keresik csupán.

 

Könyörülj rajtunk Uram! - Könyörülj rajtunk!

 

11. Jézust a keresztre szegezik

 

Imádunk téged Krisztus és áldunk Téged,

Mert szent kereszted által megváltottad a világot!

 

A "nincs visszaút" állomása ez. Az összetöretés titkát szegezik ki, hogy mindenki lássa, ez a család és minden közösségi élet alkotmányának legfőbb paragrafusa. - Keresztre szegezettnek lenni, egyenlő azzal, hogy elkötelezettnek lenni. Véglegesen, egymáshoz szegezetten férj és feleség, mint Jézus és a kereszt. A nincs visszaút legfőbb biztonsága. A megtartó szeretet legnagyobb erőforrása. - Keresztre szegezettnek lenni egyenlő azzal is, hogy családunk közös meggyőződését vállalom, és megvallom, abban hűséggel kitartok, különösen a vallásos, jellemes és becsületes emberi értékrendben. - akkor is, ha hátránnyal jár, - akkor is, a szembe kell menni az egész világgal, - akkor is ha lenéznek érte, vagy maradinak tartanak, - akkor is ha bolondnak tartanak. - Jézus számára sem volt visszaút, mert ahogyan élete másokért való élet volt, úgy halála is másokért, értünk vállalta. Ez a krisztusi alkotmány legfőbb paragrafusa.

 

Könyörülj rajtunk Uram! - Könyörülj rajtunk!

 

12. Jézus meghal a kereszten

 

Imádunk téged Krisztus és áldunk Téged,

Mert szent kereszted által megváltottad a világot!

 

A halál titkának feltárulkozása ez az állomás. A szeretet erős, mint a halál, sőt annál is erősebb. A szeretteink elvesztésének fájdalmára ez az orvosság. - A család szeretetének és hitének legnagyobb próbája szeretteink halála. Az időskor, a súlyos betegség természeténél fogva könnyebbé teszi a halál elfogadását. De a váratlanul vagy fiatalon elköltöző családtagok halála szörnyen felháborít, értelmetlennek látjuk és lázadunk. - Vannak családok, akik a gyermeket meg akarják óvni a halál szörnyűségétől. – Vannak kultúrák, amelyek ki akarják itatni a halál valódiságát az életükből. De csak egy jó megoldás van, szembenéz vele és felvállalni Krisztussal. - Akkor nem lesz törés sem a gyermek lelkében, sem a szeretetkapcsolatban, sőt Krisztusban folytonos marad a kapcsolatunk, mely a halálnál is erősebb és tartósabb. Krisztus halála a mi feltámadásunk.

 

Miatyánk…

Üdvözlégy…

 

Könyörülj rajtunk Uram! - Könyörülj rajtunk!

 

 

13. Jézus testét leveszik a keresztről, és anyja ölébe fektetik

 

Imádunk téged Krisztus és áldunk Téged,

Mert szent kereszted által megváltottad a világot!

 

A gyermekét elvesztő anya állomása ez. A természet rendjét felforgató titok. A kereszttől való megszabadulás mégsem a végső megoldás. - Az élet rendje szerint úgy kellene, hogy történjen, hogy a gyermekek temetik el a szüleiket és nem fordítva. Mégis hányszor felforgatja a kíméletlen halál ezt a rendet. Hány édesanya tartotta már karjaiban gyermekét, Mária óta. - E mérhetetlen fájdalomra nincs sem emberi magyarázat, sem földi vigasz. A halált tartani ölükben, ahonnét az élet fakad? Csak isteni magyarázat van rá: „nem hal meg örökre, Fiad él, fel fog támadni,” – ez az isteni válasz. - Sokszor megszabadulunk a kereszttől, de mit sem használ, ha a halál foglyai maradunk. Önmagában ez még nem elég. Szívünk többre vágyik! Ezt a többre vágyást ki ne oltsátok lelketekből, gyermekeitekből.

 

Könyörülj rajtunk Uram! - Könyörülj rajtunk!

 

14. Jézust sziklasírba temetik

 

Imádunk téged Krisztus és áldunk Téged,

Mert szent kereszted által megváltottad a világot!

 

A sírok titkának állomása ez. A földbe hulló mag bátorságának titka ez. Az Isten hallgatásának beszédes üzenete ez. - A sír bejárata elé még követ is gördítenek, mely elzárja az útját a bent levőnek, és a kint levőknek egymás felé. A kő elhomályosítja a látást, életünk nehéz, sötét pillanataiban, amikor szeretteink sírja fölött állunk. Erősen próbára teszik hitünket, hogy igazak-e Jézus szavai az örök életről. - Legyen a családban ilyenkor valaki, akinek eszébe jut a földbe hulló mag sorsa, amely, csak akkor hoz új termést, ha látszólag elpusztul, belehal, oda adja addigi életét. Szeretteink halála csak innét nézve veszteség, Onnét az új élet gazdagsága. - Legyen bátorságunk egymásban a Krisztus ígéretére hivatkozni, hogy aki Benne hisz, nem hal meg örökké. Egymás apostolai legyünk akkor is, amikor látszólag hallgat az Isten, látszólag távol van, de valójában soha nincs olyan közel hozzánk, mint a fájdalomban, és soha nem tapasztalható új titkokat tár föl hallgatásában.

 

Könyörülj rajtunk Uram! - Könyörülj rajtunk!

 

BEFEJEZŐ IMÁDSÁG

 

Föltámadt Jézus, te a világ kiszolgáltatottsága elől a Család védő menedékébe jöttél e földre. Erősítsd meg a mi családjainkat is, hogy menedéke legyen tagjainak és otthonos legyél Bennük Te magad is. Add, hogy a család védelmében meg tudjunk küzdeni a világ rossz hatásaival, legyen erőnk a kereszt hordozására. Taníts meg, velünk élő Jézusunk, otthonainkat megbecsülni, a családi összetartást növelni, a szeretet és tisztelet erényét növelni, a családi értékeket megőrizni. A szülők Szent József és a Boldogságos Szűz Mária példáját követve szeressék egymást és gyermekeiket, de mindenek előtt Téged Mennyei Atyánk. A gyermekek az Úr Jézus őszinte, valóságos gyermeki lelkületéből tanuljanak igazi engedelmességet szüleik és Mennyei Atyánk iránt. Most különösen azokért ajánljuk fel keresztutunkat, aki családunkban a legnehezebb keresztet hordozza. Fogadd el iskolánk minden családjáért ezt a keresztutat. Ámen.

Isten felé nincs kijárási tilalomVissza a(z) hittan oldalraHittan segédanyagok
szerda (szeptember 30.)
Szülői értekezlet a díszteremben a 11. C osztálynak
17:00
szombat (október 3.)
Idegen nyelvi évfolyamvizsga-szóbeli (11. évf.)
08:00
hétfő (október 5.)
A tanítási nap során rövidített tanórák lesznek
Zsolozsmát imádkozik a héten az iskola diákjaiért a 11. A osztály
kedd (október 6.)
Koszorúzás a Batthyány örökmécsesnél illetve az iskola emlékfalánál
Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium és Kollégium Admin E-mail Levelezés (egyetemi.hu)