Vissza a nyitóoldalra

A Gelsey fivérek és az Egyetemi Katolikus Gimnázium

2012. május 29.
A Széchenyi György érsek által 1687-ben alapított II. kerületi Királyi Egyetemi Katolikus Gimnázium egykori diákjai, Alexander és William de Gelsey a kommunista rendszer bukása után elhatározták, hogy az adódó lehetőséget megragadva megpróbálják visszaszerezni az iskolát a Római Katolikus Egyháznak. Ehhez a jogi alapot az Antall-kormány által kezdeményezett, az egyházi javak kárpótlásáról szóló törvény szolgáltatta, mely lehetővé tette, hogy azon oktatási intézmények, melyek korábban a történelmi egyházakhoz tartoztak, bizonyos feltételek mellett visszakerüljenek az eredeti tulajdonosokhoz.
Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye az iskola átadására vonatkozó kérését azonban a fővárosi polgármesteri hivatal visszautasította azzal az indokolással, hogy a főváros nem fenntartó, hanem tulajdonos. A Gelsey testvérek, akik szívügyüknek tekintették egykori iskolájuk visszaszerzését, az ügyben a bírósághoz fordultak. A három évig tartó pereskedés végül kedvezően zárult, miután a Legfelsőbb Bíróság kimondta: mivel iskolaként a katolikus Alapítvány működtette és az ingatlan sosem volt állami tulajdonban, így az visszakerülhet a főegyházmegye tulajdonába, tekintettel arra, hogy az egykori működtető, a Katolikus Alapítvány már nem létezik. A per során felmerült költségeket a Gelsey testvérek finanszírozták.
A főváros egymilliárd forintot követelt az épület kiürítéséért, illetve a benne működő Schulek Frigyes szakközépiskola átköltöztetéséért. A Vatikán és Magyarország között létrejött - az egyházi oktatási intézmények ingatlanairól szóló - megállapodás alapján az Orbán-kormány a költségvetésből a teljes összeget elkülönítette, melyet négy év alatt négy egyenlő részletben fizetett ki a Fővárosi Önkormányzat részére.
Időközben a Gelsey testvérek létrehozták az Egyetemi Katolikus Gimnázium Alapítványt (EKGA) azzal a céllal, hogy anyagilag is támogassák az iskola megújulását, illetve az épületegyüttes eredeti állapotnak megfelelő visszaállítását. Az EKGA tíz év alatt több mint 100 millió forinttal járult hozzá az épület korszerűsítéséhez. Az épület új fűtési rendszerrel gazdagodott, megszüntették a sok gondot okozó beázásokat, átfestették a belső tereket, új iskolabútorok beszerzésére került sor. Az Alapítvány támogatásának köszönhető a nyelvi labor kialakítása is, mely 2004 óta hasznos segítője az iskolai oktatásnak.
Az EKGA finanszírozta továbbá az „EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok” című pályázat 15%-os önrészét (150 000 euró) és az előkészítő munkálatok költségeit is. Mindezekhez a teljes összeget Gelsey Vilmos úr személyesen biztosította. A közeljövőben reményeink szerint sor kerül a II. világháború alatt lerombolt legfelső emelet és az eredeti lépcsőház újjáépítésére is, melynek költségeihez az immár közhasznú alapítványként is elismert EKGA szintén jelentős mértékben fog hozzájárulni.
Gelsey Vilmos úr és az Alapítvány célja egyértelműen az, hogy az Egyetemi Katolikus Gimnázium szerezze vissza régi hírét, tartozzék ismét a legjobb gimnáziumok közé, neveljen a magyar nemzetnek olyan diákokat, akik szintén szívügyüknek tekintik majd iskolájukat, akikre utódaink büszkén felnézhetnek, mert sokat tettek az ország gazdasági és szellemi megújhodásáért.
Kitüntetés Gelsey VilmosnakVissza a(z) ekg alapítvány oldalra
szerda (augusztus 21.)
Nyári nyitvatartás, hivatali ügyintézés
09:00-12:00
augusztus 27-augusztus 28.
Tankönyvosztás
kedd (augusztus 27.)
Javító- és pótvizsga
08:00
hétfő (szeptember 2.)
Évkezdés az iskolában
12:00
Veni Sancte
17:00
Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium és Kollégium Admin E-mail Levelezés (egyetemi.hu)