Tájékoztató érettségire való jelentkezésről

Tanulói jogviszonnyal rendelkező vizsgázók jelentkezése (az iskola tanulói)

Érettségi vizsgára a tanulói jogviszonnyal rendelkező vizsgázók a május-júniusi vizsgaidőszakban csak a saját középiskolájukban jelentkezhetnek.

12. évfolyamos diákok rendes vizsgára, 10-11. évfolyamos diákok előrehozott vizsgára jelentkezhetnek.

Az előrehozott vizsga feltétele, hogy a tanuló az adott tárgyból sikeresen befejezte középiskolai tanulmányait. Amennyiben a vizsgára való jelentkezéskor a tanuló nem rendelkezik a jogszabályban meghatározott tantárgyból záróértékeléssel, osztályozó vizsgát kell tennie.
Idegen nyelv osztályozó vizsga időpontja: 2023. április 14.
A többi tantárgy esetén a szaktanárral egyeztetett időpont.

Jelentkezési határidő: február 15.

Jelentkezés helye: 705. igazgatóhelyettesi szoba, Kiri Andrea igazgatóhelyettesnél.

A jelentkezéshez benyújtandó dokumentumok:
– jelentkezési lap (kitöltve, aláírva)
– érvényes személyazonosító okmány
– lakcímkártya
– törzslapkivonat (amennyiben a tanuló rendelkezik előrehozott vizsgával)
– testnevelés és informatika vizsga esetén nyilatkozat
– mentességi kérelem és az ezt alátámasztó Pedagógiai szakvélemény

Tanulói jogviszonnyal nem rendelkező vizsgázók jelentkezése

A jelentkezés helyszíne
A tanulói jogviszonnyal már nem rendelkező vizsgázók

1. a fővárosi, megyei kormányhivatalokban (továbbiakban kormányhivatal). A kormányhivatalokra vonatkozó információk a www.oktatas.hu honlapon a Köznevelés/Kormányhivatalok menüpontban A kormányhivatalok elérhetőségei linkre kattintva találhatók meg.
2. vagy személyesen egy vizsgát szervező középiskolában jelentkezhetnek érettségi vizsgára.

Jelentkezési határidő: február 15.

Külsős jelentkezők minden esetben vegyék fel a kapcsolatot Kiri Andrea igazgatóhelyettessel a jelentkezéshez szükséges benyújtandó dokumentumok kapcsán.
Elérhetőség: kiri.andrea@egyetemi.com

Vizsgadíj
Ha a jelentkező középszintű vizsgajelentkezését egy középiskolába nyújtja be, úgy a középszintű vizsga fent meghatározott vizsgadíját (ez az összeg 2023-ban: 35.000,-Ft) a középiskolába kell befizetni.
Emelt szintű vizsgajelentkezés esetén a vizsga díját minden esetben az Oktatási Hivatalnak kell befizetni. (ez az összeg 2023-ban: 58.000,-Ft).
A vizsgadíjak vizsgatárgyanként értendők.

Adatvédelmi tájékoztató