Szobrot avattak iskolánk öregdiákjának

December 4-én Maderspach Viktor mellszobrát avatták fel a XVI. kerületben, Mátyásföldön.
A magyar nemzet hőse 1889 és 1893 között volt a Királyi Egyetemi Katolikus Főgimnázium tanulója.
Sokan csak úgy ismerik, mint mérnök, vadászíró, vagy katonatiszt. Azonban ennél sokkal fontosabb volt az Ő neve a magyar történelemben. Már az első világháborúban magas beosztást kapott, a Székely hadosztály századosaként. A dél-erdélyi hegyekben sikeres gerillacsapatot szervezett a betörő román hadsereg ellen. Ezekről az emlékeiről ír a „Az oláhok vérnyomában a Fekete-tengerig”, a kommunizmus éveiben betiltott könyvében. A nagy háború után gyakran zaklatták a román titkosszolgálat provokátorai, akik közül egyet a sokadik eset után puszta kézzel megölt. A román hadsereg ezután hajtóvadászatot indított ellene, menekülnie kellett a Romániához csatolt területekről. A hegyeken át 9 nap alatt érte el Csonka-Magyarország határát, ezekről a kalandjairól ír a „Menekülésem Erdélyből” c. könyvében. Nem sokáig tétlenkedett, átérkezését követően csatlakozott a nyugat-magyarországi felkeléshez, ahol mint parancsnok vezette győzelemre katonáit. Ezáltal Sopron Magyarországhoz tartozása részben neki köszönhető. A második világháborúban mint tartalékos tiszt, az erdélyi visszacsatolásra igyekezett, de Debrecen közelében konvoja balesetet szenvedett, ennek következtében hunyt el 1941 végén.

Iskolás éveiről:
Maderspach Viktor 1875-ben született a dél-erdélyi Vaspatakon. Német ajkú, bánya- és erdőgazdálkodással foglalkozó nemesi család sarjaként korán megismerkedett a vadászattal, és rengeteg tudást és tapasztalatot halmozott fel a vadállatokról, és az erdőről. Az elemi iskola elvégzése után, 14 esztendősen költözött Budapestre, ahol rokonai beíratták a Királyi Egyetemi Katolikus Főgimnáziumba. Jó tanulónak számított, jegyei többnyire az átlag felett voltak. Leginkább tornából volt jeles, testi adottságainak köszönhetően jól sportolt, edzett. Tevékenyen részt vett az iskola hírnevének öregbítésében, tanulmányi versenyeken vett részt, nyelvet tanult, a dal- és az önképző ifjúsági kör tagja lett. Első írásai, melyek díjat nyertek, ezidőtájban jelentek meg. Vadászszenvedélyéből kifolyólag iskolánk természetrajzi gyűjteményének kitömendő siketfajdot és zergét adományozott. Iskolás éveinek legizgalmasabb fejezete pedig akkor volt, amikor a nyári szünetben gőzhajóra szállt, és a Fekete-tengerig ment, ahol még törökül is volt lehetősége megtanulni. Tanárai közé tartozott Pokorny Emmánuel, teológiai doktor. Osztály- és évfolyam társai között is számos kiválóságot találunk, többek között Kempelen Béla genaológust, Paulay Ede színházigazgatót, Forster Gyula hídmérnök fiát, Hóman Ottó háborús hőst, Mechwart Hugót és még sok más hírességet.

R. Törley Mária szobrát Szatmáry Kristóf országgyűlési képviselő, Kovács Péter polgármester, Domonkos László író, és Lacsny Péter, Maderspach unokája leplezte le. Iskolánk képviseletében megjelent Gilyén Mátyás tanár úr, valamint Tollár Vince, a XVI. kerület ifjú tehetsége, iskolánk tanulója.
A szobrot a XVI. kerületben, az Erzsébetligeti Színház előtt lehet megtekinteni.

Tollár Vince 9.C