RES IUDICATA

  Bírák a Társadalmi Tudatosságért Egyesület

A Res Iudicata Egyesület egyik legalapvetőbb tevékenységének tekinti, hogy aktív bírói szerepvállalással részt vegyen a középiskolás korosztály tudásának a bővítésében, mellyel közelebb hozhatja, érthetővé és átélhetővé teheti a bírák és a bíróságok munkáját vagy bármely, az érdeklődésre számot tartó jogi jellegű témát, illetve a fiatalokat érintő és érdeklő egyéb jogi vonatkozású kérdéseket.

Az Országos Bírósági Hivatal 2012-ben hívta életre a Nyitott Bíróság Programot, amelynek célja a társadalmi felelősségvállalás jegyében, a felnövekvő generációk jogtudatos állampolgárrá válásának és az igazságügyi pályaorientációnak az elősegítése volt. Az egyesület alapító tagjai szinte kivétel nélkül részt vettek a programban, és közös tapasztalatuk, hogy mind a tanári kar, mind a diákok részéről pozitív volt a program fogadtatása.

Az Egyesület célja továbbra is a különböző korosztályok életkori sajátosságainak figyelembevételével, illetve az érdeklődő oktatási intézményekkel egyeztetve és a saját oktatási tapasztalataira támaszkodva az ismereteinek továbbadása, amely által a jövő generációja még jobban megértheti az igazságszolgáltatás működését, a bírói döntéshozatal folyamatát, valamint közelebbről megismerheti a bírói hivatást.