Évfolyamvizsga 10. osztály

A 10.évfolyam 2024. április 19-én írásbeli nyelvi vizsgát ír és 2024. április 22-én  szóbeli vizsgát tesz.

Formája:
Írásbeli feladatok: 
Olvasott szövegértés, Nyelvhasználat, Hallott szövegértés, Íráskészség

Szóbeli feladatok: a témakörök alapján szóbeli beszélgetés, képleírás, szituációs feladat.
Értékelése:

Az osztályzat az év végi értékelésben egyharmados súllyal szerepel.

A nyelvi évfolyamdolgozat részét képezi 2 hallott szövegértési feladat megoldása is, tanórai keretek között.

További információk:

Angol nyelv

Német nyelv

Olasz nyelv

Latin nyelv