Évfolyamdolgozat 11. osztály

A 11.évfolyam 2024. április 19-én nyelvi évfolyamdolgozatot ír.

Formája:

Írásbeli feladatok: Olvasott szövegértés, Nyelvhasználat, Hallott szövegértés, Íráskészség

hallott szövegértési feladatokat a tanulók tanórai keretek között fogják megoldani. Ennek időpontjáról a tanulók a szaktanártól kapnak információt.

Értékelése: Két témazáró értékű.

A nyelvi évfolyamdolgozat részét képezi 2 hallott szövegértési feladat megoldása is, tanórai keretek között.

További információk:

Angol nyelv

Német nyelv

Olasz nyelv

Latin nyelv