Ballagás 2023

Miután még egyszer utoljára osztályként összegyűltek a tizenkettedikesek a Szent István-szobornál, elkészültek az utolsó osztályképek, majd átsétáltak a Hilton falán található emléktáblához, mely hirdeti, hogy egykor itt állt a Széchényi György által alapított Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium épülete.

֍ Kisfaludy Fruzsina tanárnő gondolatai ide kattintva olvashatóak.

Az emléktábla megkoszorúzása után ki-ki egy-egy szál fehér rózsát tartva a kezében bevonultak az osztályok a Mátyás-templomba. Az ünnepélyes szent mise keretében átadásra került az iskolazászló, melyet most már a következő végzős évfolyam őriz jövő ilyenkorig. Előtte még felkerültek a zászlóra az osztályokat jelképező szalagok is. Áldozás után felhangzott a Te Deum, hálát adva az elmúlt évekért.

A záróáldás után került sor a beszédekre, illetve a díjak átadására.

֍ Endrédi Józsefné igazgató asszony beszéde ide kattintva olvasható.

֍ Szent-Bellosevich Gabriella tanárnő gondolatai ide kattintva olvashatóak.

֍ Pusztai Emese végzős diák beszéde ide kattintva olvasható.

Díjak – díjazottak

A Morus-díj 2012 óta létező közéleti-jellegű elismerés katolikus középiskolák diákjai számára. A díj névadója Morus Tamás a Katolikus Egyház mártírja és szentje.

Az elismerést azok a végzős középiskolás fiatalok kaphatják, akik nemcsak jó tanulmányi eredményeikkel emelkednek ki társaik közül, hanem jól láthatóan szívesen, aktívan és felelősen vesznek részt közösségi tevékenységben, nyitottak a közéletiségre és emellett elkötelezett keresztények

Fontos a diákokban ösztönözni a másokért való önzetlen felelősségvállalást. Sokak szemében kevéssé értékelt a közösségért végzett tevékenység, a keresztény értékek melletti nyilvános kiállás. A díj küldetése, hogy elismerje azokat a fiatalokat, akik nem az önzésben és az individualizmusban hisznek, hanem megvan bennük a készség keresztény értékrendű közösségek szervezésére és közösségeik érdekképviseletére, valamint, hogy egyházi- és közösségi programok felkínálásával aktív közösséget kovácsoljon az érintett fiatalokból.

Ezeket a célkitűzéseket figyelembe véve idén osztályfőnökeik ajánlására a következő tanuló részesülnek Morus-díjban:

12. A

Horváth Ákos

Szabó Lili

Tóth Zsófia

12.B

Kohlmann Domonkos

Pusztai Emese

Tóth Borbála Erzsébet

12.C

Barka Bernát

Bóna Zsuzsanna

Csuka Anna

Gazdag Orsolya Emma

Kiss Borbála Boróka

Kiss Dorottya Filoména

Podonyi Barnabás

Varga Emese

Zelei Sára

 

12.D

Fodor Vazul

Nagybányai-Nagy Balázs

Pistár Janka Júlia

 

Fődíjasok:

Träger Tamás (12.A)

Pálinkás Bertalan (12.D)

Jakab Anna Ágnes (12.E)

 

A Pro Vinea Domini-díjat azok kaphatják, akik az iskolaalapító, Széchény György útmutatása szerint hitben, magyarságban, emberségben és a mindennapi munkában példát mutatva, az Úr szőlőskertjéért munkálkodva igyekeznek élni. Idei díjazottjaink:

Träger Tamás (12.A)

Baráth Réka (12.D)

 

A Szent Anna-díjat minden évben iskolánk lelki vezetője, Jánosa Domokos atya adja át azon tanulóknak, akik hitük megélésével példát mutatnak társaiknak. Idén az elismerést kapta:

Kohlmann Domonkos (12.B)

Lendvai Csenge (12.E)

 

Idén először fenntartónk, az Esztergom-budapesti Főegyházmegye Katolikus Iskolai Főhatósága (EKIF) különdíjat adott át

Pálinkás Bertalan 12.D

osztályos tanulónak a Kárpátalján végzett közösségi szolgálatáért. A díjjal kapcsolatban Bertalan az alábbi kiegészítést tette:

„Bár én kaptam ezt a díjat, ezt a szolgálatot többen végeztük. Július óta 10 alkalommal voltam kint és összesen 37 napot önkénteskedtem Kárpátalján, de ebből csupán 11 nap volt, amikor nem volt velem valaki az osztályból. Baráth Réka, Fodor Vazul és Nagybányi-Nagy Balázs többször is jöttek.

Külső támogatók nélkül is nehéz lett volna. Március elején, amikor Igazgatónő meghirdette a gyűjtést, több mint félmillió forintot adakoztak a szülők, amiből sokkal több mindenre volt lehetőség, mint amire terveztük. Nem csak az épülő fogorvosi rendelőt sikerült befejezni, hanem kettő darab fázis stabilizátort is be tudunk szerezni, így a Pethő-fejlesztő házat is védeni tudjuk az elektromos hálózat megingásaitól.

A képen az E osztályba járó Makk Balázs édesapjával, Makk Ádámmal szereplek, aki Máltai Lovag és konduktorként a beregszászi Pethő-fejlesztőház szakmai alapjait ő adta. Felesége, Dr. Vágvölgyi Rita gyermekfogorvos, aki életre hívta azt a fogorvosi rendelőt, aminek a létrehozásan mi is munkálkodtunk.

Öröm volt meg tapasztalni, hogy ahol baj van és szükség van a segítségre, több EKG-hoz köthető emberrel is találkoztam.”

A most búcsúzó osztályokban sok szép tanulmányi eredmény született. Külön ki szeretnénk emelni osztályonként azon diákokat, akik több éven át kitűnő bizonyítványt szereztek, beleértve az idei tanévet is.

12. A

6 év: Végig kitűnő

Csernák Szilvia

Iszkra Bianka

Jassó Dorina

Tóth Zsófia

Träger Tamás

4 éven keresztül kitűnő:

Horváth Kristóf

3 éven keresztül kitűnők:

Radácsi Eszter

Horváth Janka

12. D

4 év – végig kitűnő

Baráth Réka

 

3 éven keresztül kitűnők:

Kernya Sarolta

Somogyi Rebeka

 

12. E
3 éven keresztül kitűnők:

Jakab Anna Ágnes

Szőnyi Natália Virág

 

A Mátyás-templomból kijőve a szülők, rokonok, barátok is közel kerülhettek a maturandusokhoz, akik pontosan a déli harangszóra, immár virágokkal, lufikkal a kezükben indultak, hogy az iskola épületét még egyszer körbejárják. A szó szerinti ballagás után következtek az utolsó osztályfőnöki órák.

 

֍ Ide kattintva olvasható a 12.D-sek számára megfogalmazott osztályfőnöki üzenetek csokra – melyből ballagó és nem ballagó egyaránt meríthet erőt az élet olykor rögös, kihívásokkal teli, ám gyönyörű útjához.