A magyar CSI?

Kosztya Sándor vagyok, jelenleg a Nemzeti Szakértői és Kutató Központ (NSZKK) bűnügyi főigazgató-helyettese, igazságügyi orvosszakértő. Feleségem házi-gyermekorvos, nagyfiam szigorló orvos, nagylányom építészmérnök, kislányom az EKG-ban 10-es tanuló. Kis gyermek koromtól orvos akartam lenni. Családomban korábban nem volt orvos -édesapám állatorvos édesanyám tanárként dolgozott. Egy kis faluban nőttem fel, ahol családunk jó barátja volt egy idős háziorvos, ahogyan akkor nevezték körzeti orvos. Talán az ő példája miatt elhatároztam, hogy én is orvos leszek. Az egyetemet Budapesten végeztem, a SOTE-n. Az egyetem elvégzése után az Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet Kórbonctani osztályán patológusként kezdtem orvosi pályámat. A patológia szakvizsga letétele után a rendőrség bűnügyi orvosi szolgálatánál, mint rendőrorvos szolgáltam. Itt igazságügyi orvostanból szereztem szakvizsgát. 2005-től igazságügyi orvosszakértő vagyok. Számos átszervezést követően az NSZKK-ba került az a feladat rendszer, amit orvosszakértő kollégáimmal ellátunk. De mi is a feladata az igazságügyi orvosszakértőnek? Ha azt mondom CSI, a különböző bűnügyi sorozatokból ismerős lehet, a bűncselekmények, gyilkosságok helyszínén az idegenkezűség kérdését eldöntő orvos. Mi alapján lehet eldönteni, hogy az áldozatot megölték, vagy sem. Baleset történt, vagy gyilkosság? Mit vizsgálnak a boncolás során? A bűnügyi feladatain túl számos, többnyire igen érdekfeszítő feladata van az orvosszakértőnek. Az igazságszolgáltatás orvosszakértő nélkül nem működhet. Remélem sikerül majd felkeltenem szakmám (mely egyben a hivatásom is) iránt az érdeklődést, és tudok új és érdekes információkkal szolgálni a hallgatóknak.