Tájékoztató az előrehozott érettségire való jelentkezésről

Tisztelt Szülők és Diákok!

 

Az alábbiakban szeretném tájékoztatni Önöket az őszi érettségi vizsgákkal kapcsolatban. Amennyiben a tanuló őszi érettségi vizsgákra szeretne jelentkezni, kérem, hogy olvassák el figyelmesen az alábbi tájékoztatót.

 

Az érettségire jelentkezés mente:

 

  • Az érettségi vizsgára történő jelentkezésaz e célra szolgáló jelentkezési lappal történik, amelyet az érettségi jelentkezést fogadó intézményben kell beszerezni és benyújtani!

 

  • A jelentkezési laphoz csatolni kell a már bármely tárgyból letett előrehozott érettségiről kapott törzslapkivonatot is, illetve az osztályozó vizsgáról / az adott tárgy tantervi követelményeinek teljesítéséről kapott igazolást. (Megjegyzés: amennyiben egy adott tárgyból már valaki rendelkezik előrehozott középszintű vizsgával és emelt szintre jelentkezik, annak csak az erről kapott törzslapkivonatot kell vinnie.)

 

  • A Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium és Kollégium NEM szervez az őszi időszakban érettségi vizsgákat, így a diákok ezt a megmérettetést egy másik, számukra idegen intézményben fogják megtenni. (Kérjük, beszéljék át otthon ennek előnyeit és hátrányait.)

 

  • Az október-novemberi vizsgaidőszakban nem minden középiskola, csak a kijelölt középiskolák szerveznek érettségi vizsgákat. Az adott október-novemberi vizsgaidőszakban vizsgát szervező intézmények listája megtalálható az Oktatási Hivatal (www.oktatas.hu) honlapján:

 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/2023oszi_vizsgaidoszak/2023osz_vizsgaszervezesre_kijelolt_intezmenyek

 

 

  • A jelentkezési határidő az október-novemberi vizsgaidőszak esetén szeptember 5. hétfő. 

 

Az érettségire jelentkezés feltételei:

 

  • Az adott tantárgyból a diák teljesítse a középiskola helyi tantervében meghatározott feltételeket, vagyis az adott tantárgyat befejezte és osztályzatot is kapott belőle. A törvény meghatározza, hogy mely tárgyakból lehet előrehozott érettségit tenni. Erről bővebben itt olvashatnak:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/kozismereti_vizsgatargyak_2024tol

 

  • Idegen nyelvi érettségire jelentkezőknek: Azon diákok, akik nem rendelkeznek év végi osztályzattal a 11-12. évfolyamokon, osztályozó vizsgát kötelesek tenni, melynek időpontja iskolánkban szeptember 1. (a jelentkezett diákoknak kiküldött időpontban).
  • A sikeres osztályozó vizsgáról igazolást állítunk ki, melyet a jelentkezési laphoz csatolni kell.

Minden további információt és segítséget a vizsgázónak a jelentkezést fogadó középiskola fog megadni, illetve tájékozódhatnak az Oktatási Hivatal honlapján is:

 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/jelentkezes

 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/tajekoztatok/Tjvban_elorehozott_erettsegi.pdf

 

 

Kérdés esetén forduljanak hozzám bizalommal: kiri.andrea@egyetemi.com.

 

Budapest, 2023. augusztus 24.                                                                     Kiri Andrea igh.