Vissza a nyitóoldalra

Nemzeti gyásznap – október 6.

2021. október 7.

 

Petőfi Sándor: Európa csendes, újra csendes…

 

 

Európa csendes, ujra csendes,

Elzúgtak forradalmai...

Szégyen reá! lecsendesűlt és

Szabadságát nem vívta ki.

 

Magára hagyták, egy magára

A gyáva népek a magyart;

Lánc csörg minden kézen, csupán a

Magyar kezében cseng a kard.

 

De hát kétségbe kell-e esnünk,

Hát búsuljunk-e e miatt?

Ellenkezőleg, oh hon, inkább

Ez légyen, ami lelket ad.

 

Emelje ez föl lelkeinket,

Hogy mi vagyunk a lámpafény,

Mely amidőn a többi alszik,

Ég a sötétség éjjelén.

 

Ha ami fényünk nem lobogna

A véghetetlen éjen át,

Azt gondolhatnák fönn az égben,

Hogy elenyészett a világ.

 

Tekints reánk, tekints, szabadság,

Ismerd meg mostan népedet:

Midőn más könnyet sem mer adni,

Mi vérrel áldozunk neked.

 

Vagy kell-e még több, hogy áldásod

Ne érdemetlen szálljon ránk?

E hűtlen korban mi utósó

Egyetlen híveid valánk!

 

(Debrecen, 1849. január.)

 

 

 

A tanítás kezdetén a 600-as aulában ünneplő- és gyászruhába öltözött tanulók vették körbe Nagysándor József és Török Ignác emléktábláját, akik hajdan szintén ennek az iskolának a köveit koptatták. Ifjúként valószínűleg fel sem merült bennük, hogy egykor a hazáért életüket adó hősökként fognak majd rájuk emlékezni kései diáktársaik.

A megemlékezés az aradi tizenhármak kivégzésének felidézésével kezdődött. Utolsó szavaik, tetteik emberi méltóságról, hazaszeretetről tesznek tanúbizonyságot. Az értük mondott ima után elhelyeztük az emlékezés és tisztelet koszorúját, majd magyar hazánkért imádkoztunk közösen, hogy a múlt hősi példája jelenünkben és jövőnkben a cselekvő hazaszeretet forrása legyen.

A nap eseményeit idézte fel a dísztermi megemlékezés is. Két vers, valamint A kőszívű ember fiai és a Nyolcvan huszár című filmek jelenetei elevenítették fel, mivel járt a magyar szabadság ügyének 1849-es bukása, hogyan próbálta az elnyomó hatalom megsemmisíteni az eszmét és eltüntetni a hősöket. Azzal, hogy együtt emlékezünk, imádkozunk, tudjuk biztosítani, hogy a hazaszeretet lángja bukások, nehézségek ellenére is lobog, él a mai magyarságban is.

 

 

Reményik Sándor: A szobor helyén

 

Kerestem, s megtaláltam a helyet.
Már égre nem törtek nagy vonalak,
Csak áldozati illat lebegett.
Körül vasrács, és belül puszta gyep,
De a gyep közt gyöngyvirág-levelek.
A levelek közt egy-egy karcsú szár,
Hogy mennyi nőtt: én nem számláltam meg,
Csak hittel hiszem: éppen tizenhárom,
S tizenhárom gyöngy minden karcsú száron.
Hát ez maradt: túl szobron és időn,
Ércen, márványon, merev méltóságon,
Új viharon, új vértanúhalálon:
Tizenhárom gyöngy, tizenhárom száron.

(Arad, 1929. május)

 

 

 

Szalagavató - 2021Vissza a(z) programok oldalraGólyaavatás 2021.
hétfő (január 31.)
Zsolozsmát imádkozik a héten az iskola diákjaiért a 9. A osztály
péntek (február 4.)
Iskolmise a Szent Anna és Szent Ferenc sebei templomokban
07:30
Jótékonysági koncert a díszteremben
17:00
hétfő (február 7.)
Zsolozsmát imádkozik a héten az iskola diákjaiért a 9. B osztály
SZMK értekezlet
17:00
Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium és Kollégium Admin E-mail Levelezés (egyetemi.hu)