Vissza a nyitóoldalra

Megvalósult az épület korszerűsítése

2011. szeptember 8.

Az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok keretében Izland, Liechtenstein és Norvégia támogatásával megvalósult a Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium és Kollégium történelmi jelentőségű épületének felújítása a budai várkertben az eredeti funkciók szerinti hasznosítás érdekében.

A 2009. április hónapban kezdődött projekt folyamán nagy szerepet játszott a pályázat útján elnyert támogatás mellett Gelsey Vilmos úr, aki anyagi hozzájárulást biztosított az általa alapított Egyetemi Katolikus Gimnázium Alapítványon keresztül, valamint a pályázat sikeressége érdekében partnerséget vállaló és az önrészt biztosító Budavári Önkormányzat.

Az 1687-ben Széchenyi György esztergomi érsek által alapított iskola 1876-ban költözött a Szabó Ilonka utca háromszintes, csaknem 10 ezer m2-es épületébe, ahol a II. világháborúban ért pusztításokat követően csak helyreállítási munkákat végeztek el, hálózat cseréket nem hajtottak végre. Az államosítás eredményeképpen az iskola üzemeltetése kikerült az egyház kezéből, és a továbbiakban építőipari szakközépiskolaként működött. Valójában csak szinten tartási, karbantartási munkákat végeztek az épületen, igazán érvényes ez az 1990-es évekre, amikor a vagyoni rehabilitáció elhúzódott szakaszában a korábbi fenntartó sajnos az épület állagmegóvását sem végezte el.

Az épület eredetileg is iskolának készült, ezért hasznosítása ilyen módon a legcélszerűbb. Viszont ahhoz, hogy egy XXI. századi, európai szintű oktatási körülményeket, színvonalat tudjunk kialakítani, mindenféleképp szükség volt az épület rekonstrukciójára, az elhasznált, költséges hálózatok cseréjére. A fejlesztés előtti állapotról itttekinthetők meg fotók.

A fejlesztés eredményeképp megvalósult a központi fűtés, a kazánház és gázellátás, a vízellátás, a csatorna és az erősáramú villamos hálózat, villámvédelem rekonstrukciója, melynek eredményeképp jelentős mértékben csökkennek az épület üvegházhatású gáz, és egyéb káros anyag kibocsátásai, illetőleg a fenntartási költségei. Emellett kicseréltük a belső burkolatokat a főlépcsőházban, az aulában, a közlekedő folyosókon és a vizes helyiségekben, továbbá megtörtént a főhomlokzati nyílászárók (főbejárati ajtó, ablakok), vizes helyiségek ajtajának cseréje, a tantermi ajtók felújítása, a tetőbeázások megszüntetése. Mindemellett kiépítettünk az intézmény vagyonmegóvását biztosító vagyonvédelmi, tűzjelző, videó megfigyelő és beléptető rendszert. Végül, de nem utolsó sorban számítógépes hálózatot telepítettünk. Ezzel az épület teljes belső infrastruktúrája megújult, főleg ami az elöregedett rendszerek cseréjét jelenti, mely probléma évtizedek óta húzódott.

Az építési tevékenységet a közbeszerzési eljáráson nyertes, a díszítő és belsőépítészetéről neves Laki Épületszobrász ZRt. végezte el. A megvalósult fejlesztések képekben itt megtekinthetők.

A fejlesztés eredményeképp még színvonalasabb oktatás végezhető, amellyel nő az iskola hírneve, elismertsége, népszerűsége. Továbbá megfelelő intézményi háttér valósul meg a maximális tanulói létszám kialakításához (600 fő).

A projekt keretén belül a szintén partnerséget vállaló norvég Foss Videregäende iskolával szoros kapcsolatot tartottunk.

A projektről folyamatosan tájékoztatást biztosítottunk a nyilvánosság felé az iskola bejárata mellett kihelyezett hirdető tábla, a honlap, valamint a projekt tájékoztató nap útján. A 2010. május 28-án ünnepség keretében megtartott tájékoztató, egyben nyitó rendezvényen az iskolába érkezett az Egyház és az Állam több prominens személyisége, valamint a résztvevő vállalkozók, iskolánk volt növendékei, támogatói, hogy együtt ünnepeljük az iskola felújítását célzó projekt megnyitását. Raskó György közgazdász, az Egyetemi Katolikus Gimnázium Alapítvány kuratóriumának elnöke nyitotta meg a rendezvényt, Endrédi Józsefné igazgató asszony mutatta be az iskolát. Az iskola életében jelentős esemény kapcsán köszöntőt mondott Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek, Lázár János, a Fidesz parlamenti képviselőcsoportjának frakcióvezetője, valamint Polgár Tamás, a Norvég Királyi Nagykövetség tanácsadója. A köszöntők után a tervezett fejlesztéseket mutatta be Jónyer Gergely projektmenedzser, az Eucalipso Kft. Ügyvezetője, valamint Laki Péter a Laki Épületszobrász Zrt. Vezérigazgatója. A gimnázium diákjai színvonalas műsorral köszönték meg a megjelentek támogatását. Az ünnepséget Kiss-Rigó László püspök, az Alapítvány képviselője és Gelsey Vilmos, a Richter Gedeon Nyrt. Elnöke, az Alapítvány alapítója zárta beszédével. A rendezvény képekben, illetve a meghívó és a program itttekinthető meg.

A fejlesztés teljesítéséről tájékoztatást a Gimnáziumhoz, az Alapítványhoz és a projekt megvalósításához kapcsolódó személyek, partnerek részvételével megtartandó záró rendezvény, valamint az épületben kihelyezett emlékeztető tábla fogja biztosítani.

A projekt szakmai teljesítését az Oktatási és Kulturális Minisztérium Egyházi Kapcsolatok Titkársága ellenőrizte. A projekt gondozását az Eucalipso Kft. végezte.


Projekt adatlap

A projekt Izland, Liechtenstein és Norvégia támogatásával valósul meg az EGT Finanszírozási Mechanizmusok keretében
Projekt záró rendezvényVissza a(z) egt pályázat oldalraElindult a felújítás
hétfő (január 31.)
Zsolozsmát imádkozik a héten az iskola diákjaiért a 9. A osztály
péntek (február 4.)
Iskolmise a Szent Anna és Szent Ferenc sebei templomokban
07:30
Jótékonysági koncert a díszteremben
17:00
hétfő (február 7.)
Zsolozsmát imádkozik a héten az iskola diákjaiért a 9. B osztály
SZMK értekezlet
17:00
Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium és Kollégium Admin E-mail Levelezés (egyetemi.hu)