Vissza a nyitóoldalra

Bemutatkozás

2022. augusztus 27.

A Gimnázium 1687 Alapítványt a Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium két tanára, Kisfaludyné Balogh Fruzsina és Kisfaludy László alapították 2002-ben. Az Alapítvány létrehozásában döntő érdemeket szerzett Hajnády György, iskolánk egykori diákja, aki fáradhatatlanul szervezte és működtette a rendszerváltás után újraalapított gimnáziumot támogató, zömében egykori növendékeket tömörítő KEG Alapítványt (teljes neve: Alapítvány a budai katolikus gimnázium újralétrehozásáért). Miután a KEG Alapítvány alapítói közül sajnos többen elhunytak, az életben maradt tagok úgy döntöttek, hogy a hagyományok folytatása céljából egy új alapítványt hívnak életre. Így alakult meg a Gimnázium 1687 Alapítvány, amely kötelességének tekinti a KEG Alapítvány munkájának folytatását.

 

A Gimnázium 1687 Alapítvány célja - az Alapító Okirat értelmében - a gimnáziumban folyó oktató-nevelő munka támogatása. Ezen belül kiemelt céljaink a következők:

 

A magyarságtudat és a nemzeti összetartozás erősítése diákjainkban, melynek érdekében Alapítványunk támogatásával a gimnázium együttműködést és testvériskolai kapcsolatrendszert alakított ki határon túli magyar oktatási intézményekkel.

A diákok érdeklődésének felkeltése az iskolai tanulmányok iránt tanulmányi versenyek támogatásán keresztül.

Növendékeink iskolán kívüli életének megszervezése évközi és nyári táborok, túrák, illetve egyéb, tanáraink által szervezett programok támogatása révén.

Az iskolai oktatás tárgyi környezetének színvonalasabbá tétele, fejlesztése audio-vizuális, informatikai eszközök beszerzésével, tantermek és egyéb területek (pl. sportpálya, folyosó) kialakításával, illetve felújításával.

Alapítványunk működésének anyagi háttere a következő forrásokból származik:

 

1. Személyi jövedelemadó 1 %-ának felajánlásai.

2. Évközi szülői, illetve egyéb támogatói befizetések.

3. Pályázatok (Nemzeti Civil Alapprogram, Julianus Testvériskolai Program, stb.).

 

Az Alapítvány fő döntéshozó szerve az ötfős Kuratórium: Devichné Dankházi Blanka, Domschitz Zoltán, Farkas Tamás, Kiri Andrea és Vajda Tamás. Az Alapítvány székhelye a Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium. Itt tartja üléseit a Kuratórium, melyeknek időpontját az Alapító Okiratnak megfelelően az iskolában elhelyezett hirdetőtáblán jelzi. A Kuratórium ülései nyilvánosak. 

 

A Gimnázium 1687 Alapítvány adatai: 

Cím: 1015 Budapest, Szabó Ilonka u. 2-4.

Számlaszáma: 62100229-15600187

Adószám: 18109111-1-41;

Bírósági nyilvántartásba vételi határozatszám: 16. Pk. 60.717/2002/3.

 

Elérhetőségek:

Postai cím: 1015 Budapest, Szabó Ilonka u. 2-4.

Telefon/fax: (06 1) 214-80-63

E-mail: alapitvany@egyetemi.hu

 

Adatvédelmi tájékoztató 

 

 

Az Alapítvány által támogatott programokVissza a(z) gimnázium 1687 oldalra
péntek (december 2.)
Madáretetők leadási határideje
Történelem évfolyamvizsga - írásbeli - 11. évf.
hétfő (december 5.)
történelem évfolyamvizsga - szóbeli - 11. évf.
szerda (december 7.)
LELKI NAP
péntek (december 9.)
Bécsi kirándulás
Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium és Kollégium Admin E-mail Levelezés (egyetemi.hu)