Vissza a nyitóoldalra
A gimnázium >>Bemutatkozás >>

Bemutatkozás

2022. augusztus 27.

Iskolánk - melyet Széchény György esztergomi érsek alapított 1687-ben - immár 330 éve áll a magyar közoktatás és ezáltal a Haza szolgálatában.

E hosszú idő alatt olyan kiváló tudósokat, politikusokat, hadvezéreket adtunk a magyar kultúrának és művelődésnek, mint Semmelweis Ignác, az anyák megmentője, gróf Andrássy Gyula miniszterelnök, Kállay Miklós miniszterelnök, báró Eötvös József író, vallás- és közoktatásügyi miniszter vagy éppen Nagysándor József és Török Ignác aradi vértanú honvédtábornokok. Gimnáziumunk históriája maga a magyar történelem: diákjaink és tanáraink számosan véreztek a nemzet nagy szabadságküzdelmeiben, volt, hogy német nyelven kellett oktatni növendékeinket a Habsburg-önkény időszakában, és a II. világháború után át kellett élnünk azt is, hogy iskolánk kapuit bezárta az egyházi oktatási intézményrendszert tudatosan szétzúzó kommunista diktatúra. De mindezen sorscsapások közepette is, a lángot szilárdan és rendíthetetlenül őrizték elődeink: amikor lehetett, azzal, hogy a szétágyúzott vár romjai között is tanítottak és tanultak; amikor pedig még ezt sem volt szabad, azzal, hogy más intézmény keretei között gyűjtögették, ápolgatták a hagyományokat, és - ha sokáig csak magukban is, rejtve - készültek a "csodára": az újrakezdésre. 

A Jóisten megadta az esélyt az országnak,best height increasing shoes és megadta az esélyt a Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnáziumnak is: 1997-ben újrakezdtük a tanítást. Mára az iskolai négy és hat évfolyamos képzéseinek keretében, 22 osztályban mintegy 600 diák tanul, akik minden reggel a Budai Vár, a Mátyás-templom és a Halászbástya sok száz éves falainak árnyékában érkeznek meg a gimnáziumba. Fenntartónknak és támogatóinknak köszönhetően magas színvonalú informatika-, fizika-, kémia-szaktanteremben, nyelvi laborban ismerkedhetnek meg növendékeink a számítástechnikával és az idegen nyelvekkel, egyedi kialakítású rajzteremben tanulhatnak a művészetről, országos versenyek megtartására is alkalmas szertornateremben tehetnek egészségükért, vagy éppen együtt imádkozhatnak csodálatosan meghitt hangulatú saját kápolnánkban. Nemzeti ünnepeink méltó megünneplésének biztosít helyszínt Parlamentre néző lenyűgöző panorámájával a Díszterem. Iskolai és iskolán kívüli programjainkon - a szórakoztató, nem pusztán az elméletre szorítkozó tanulmányi versenyeken, a táborokban és vízitúrákon -, melyeket lendületes, férfi kollégákat is nagy számban felvonultató tantestületünk tagjai szerveznek, akár 50-100 diákunk is részt vesz. 

Mindezek mellett - vagy inkább előtt - azonban két másik jellemzőnket, törekvésünket szeretném az Ön figyelmébe ajánlani: az egyik a keresztényi életre nevelés. A mi értelmezésünkben ez öntudatos, tenni akaró és tenni képes, cselekvő létezést takar, amely hitünk szerint még ebben a zavarodott értékrendű világban is (sőt, talán éppen ebben a világban a leginkább) segít majd diákjainknak egyenes, tiszta jellemű, szilárd hitű emberként élni. Másik fontos célunk, hogy tanulóink megértsék: ez a föld, ez a Kárpát-medencét lakó nemzet és annak minden hagyománya az ő örökségük, amit nekik kell megőrizni és továbbadni majd egykoron utódaiknak úgy, hogy ne elvegyenek belőle, ne pusztítsák, ellenkezőleg: építsék, gazdagítsák. Ezért keresi fel iskolánk küldöttsége minden évben Erdélyt, a csíksomlyói búcsút, ezért ünnepeljük sok-sok esztendeje Füleken, Felvidéken március 15-ét, ezért létesítettünk testvériskola kapcsolatot a lengyelországi (zegocinai) Szent Hedvig Középiskolával.

height increasing shoes

csütörtök (október 6.)
Aradi vértanúk emléknapja - ünnepség
péntek (október 7.)
Iskolamise a Szent Anna és Szent Ferenc sebei templomokban
07:30
Felvételi előkészítő kezdődik 6. évfolyamosoknak
15:00-17:00
szombat (október 8.)
SZALAGAVATÓ
hétfő (október 10.)
Zsolozsmát imádkozik a héten az iskola diákjaiért a 11. A osztály
Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium és Kollégium Admin E-mail Levelezés (egyetemi.hu)