Vissza a nyitóoldalra

Báró Eötvös József újratemetése Ercsiben

2021. november 7.

 

November 6-án került sor báró Eötvös József újratemetésére Ercsiben. A reformkor ünnepelt írója, a kétszeres kultuszminiszter 1871-ben halt meg, s akkor végrendeletéhez híven a szívének oly kedves Ercsiben helyezték örök nyugalomra. Ám később gondos kommunista kezek meggyalázták csontjait, feldúlták nyughelyét, s évtizedekig váratott magára az, ami most megtörtént. A gyászmisét Spányi Antal, székesfehérvári megyéspüspök celebrálta, majd Kásler Miklós, emberi erőforrások minisztere mondott búcsúbeszédet, amelyben Eötvös bárót méltatta. A misén gimnáziumunk 8. évfolyamos tanulója, Hekman Terézia ministránsként szolgált. A gyászmisét követően nagy tömeg kísérte másodszor is végső útjára Eötvös Józsefet. Mintha az időjárás megérezte volna, hogy ilyen történelmi pillanatban nem illik esőt és hideget zúdítani az ünneplőbe öltözött emberekre: a gyászhinthó ősztől idegen napsütésben gördülhetett az Eötvös család fehéren izzó kápolnája elé. Az esemény költői hátteréül az Ybl Miklós tervezte obeliszk és a lent gyászosan csorgó Duna szolgált.

Iskolánk koszorúját Szeleczky Csaba atya, Ercsi római katolikus plébánosa meghívásából Endrédi Józsefné igazgató asszony, Pallai Eliza és Ambrus Máté történelemtanárok helyezték el báró Eötvös sírján. A koszorún ez állt: „Hálával az Alma Mater”. Hiszen báró Eötvös egykor intézményünk diákja volt. A kis Pepi báró 1824-ben lépett be először – a mai Hilton szálló helyén álló – gimnázium kapuján, majd szívében izgatottsággal, bal zsebében hiányos magyar nyelvtudással ment be az osztályterembe, ahol társaitól és tanárától is megkapta: még magyarul sem tudsz rendesen! Való igaz, Eötvös József jobban beszélt németül, mint magyarul, de ez már csak így szokott lenni a Széchenyikkel, Eötvösökkel, akik a hazáért tesznek egyet s mást. A gúnyolódás hatására a kis Pepi elhatározta, hogy egész életét a haza ügyének fogja szentelni. Így is tett. Persze, felnőttként gyakran traktálta az előkelő társaságokat azzal, hogy diák korában összefirkálta a gimnázum padjait, a diákcsínyek ellenére mégis érett, a közösségért cselekedni kész ember lett belőle. Nem csak íróként, de politikusként is felírta nevét intézményünk és a nemzet dicsőségfalára, méltán tekinthetünk hát rá példaképként. Jóllehet, a diákok rossz napjaikon inkább szídnák, mintsem imába foglalnák nevét amiatt, hogy az Andrássy-kormány vallás-és közoktatásügyi minisztereként ő vezette be a tankötelezettséget, mégsem nehéz belátnunk, hogy Eötvös ezzel a lépéssel a szegényebb rétegek számára is lehetővé tette a tanulást, ami korábban a vagyonosabbak kiváltsága volt. A tankötelezettség esélyt teremtett arra, hogy bárki tudása és képességei szerint juthasson előrébb az életben. Báró Eötvös József Európában egyedüllálló jogokat biztosított a nemzetiségek számára, s ő vezette be a zsidók emancipációját is, hiszen szellemét az egyenlőség és az esélyteremtés eszméje hatotta át. Mindig tisztelettel tekintett Alma Materére, s különösképpen hálásak lehetünk neki azért, hogy jelenlegi épületünk az ő közbenjárására készült el.

Eötvös báró példakép számunkra, mert az ő személye figyelmeztet bennünket arra, hogy önző módon nem magunkért, hanem szűk közösségünkért és nemzetünkért kell cselekednünk. Ugyanis az önmagunkért élt élet halálunk után semmilyen nyomot nem hagy, a közösségért élt élet jutalma viszont az emlékezés és megbecsülés lehet.

Ambrus Máté

 

Eötvös József: Végrendelet

Ha majdan átfutottam
Göröngyös útamat,
S hova fáradtan érek,
A sír nyugalmat ad:
 

Márvány szobor helyébe,
Ha fenmarad nevem,
Eszméim győzedelme
Legyen emlékjelem.
 

S ha majd kijőtök néha
S megálltok síromon,
Zengj étek el a legszebb
Dalt néma hantomon.
 

Magyar dalt, lelkesítőt,
Melynél a szív dobog,
Tán halva is megértem,
S keblem hevűlni fog.
 

És sírjatok egy könnyet
Barátotok felett:
Dalt érdemelt, mert költő,
Könnyet, mert szeretett.

 

 

 

Pályaorientációs nap 2021Vissza a(z) programok oldalraKollégáink az országos fizikatanári ankéton jártak
hétfő (december 6.)
Szaktanári fogadóóra
16:00-19:00
péntek (december 10.)
Olasz - francia délután
szombat (december 11.)
Munkanap
hétfő (december 13.)
Lelkinap
hétfő (december 20.)
Osztálykarácsonyok délután
Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium és Kollégium Admin E-mail Levelezés (egyetemi.hu)