Vissza a nyitóoldalra

Változik az étkezési támogatások igazolása

2015. december 1.

VÁLTOZIK A NAGYCSALÁDOSOK ÉTKEZÉSI TÁMOGATÁSÁNAK IGAZOLÁSA

A gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez szükséges dokumentumok benyújtásáról a három vagy több gyermeket nevelő családok esetében

(A Család- és Ifjúságügyért Felelős Államtitkárság kiadott tájékoztatója alapján)

 

„Az 1-8. és az azon felüli évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló után, ha olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek, az intézményi térítési díj 50%-át normatív kedvezményt kell biztosítani és a kedvezmény igénybevételéhez elegendő a Korm. rendelet alapján a kötelezett (szülő) nyilatkozata. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell a normatív kedvezmény megállapításához közös háztartásban élőként figyelembe vehető gyermekek számát (tizennyolc éven aluli; huszonöt évesnél fiatalabb, köznevelési intézményben nappali rendszerű oktatásban részt vevő vagy felsőoktatási intézményben nappali képzésben tanuló; életkortól függetlenül a tartós beteg vagy fogyatékos gyermeket nevel; kivéve a nevelőszülőnél ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermeket, valamint a nevelőszülőnél elhelyezett nevelésbe vett gyermeket és az utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőttet).”

Az irányadó jogszabályok alapján tehát a három vagy több gyermeket nevelő családok esetében a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez szükséges és elégséges a jogszabályban meghatározott szülő által tett nyilatkozat, azon felül további más dokumentum, igazolás bekérésére nem kötelezhető a szülő (nem kérhető a magasabb összegű családi pótlék folyósításáról szóló határozat másolata, lakossági folyószámla kivonat, postai igazolószelvény bemutatása sem). A jogszabálynak megfelelő nyilatkozat megtalálható és letölthető a tájékoztató végén. A nyilatkozatot minden olyan tanuló után ki kell tölteni, aki a tanév során, nagycsaládos jogcímen igénybe vett kedvezménnyel legalább egy napot ebédelt!

Kérem a tisztelt szülőket, hogy a nyilatkozatokat kinyomtatva, kitöltve és aláírva juttassák el a Gazdasági irodába – legkésőbb december 10-ig!

 

Letöltés

 

Az egyéb jogcímeken (tartós betegség; rendszeres gyermekvédelmi támogatás; gyermekétkeztetési támogatás) járó étkezési kedvezmények igazolási módja nem változik, a csatolt nyilatkozat kitöltése nem szükséges. Egyben felhívom a tisztelt szülők figyelmét, hogy az itt leírt kedvezmények egy naptári évre szólnak – mely kezdete és vége nem illeszkedik a tanév rendjéhez -, ezért kísérjék figyelemmel az érvényességüket, és időben gondoskodjanak azok - szakorvosnál ill. helyi önkormányzatnál történő - meghosszabbításáról!

Az itt leírtakkal párhuzamosan a tankönyvtámogatás igénylésének feltételei nem változnak, tehát a korábbi rendnek megfelelő módon benyújtott dokumentumokkal igazolható a jogosultság, nagycsaládosok esetében is!

Köszönöm együttműködésüket!

                                                                                               Tisztelettel

                                                                                                                       Pozsgayné Hajdu Zsuzsanna
                                                                                                                                  gazdasági vezető

Ebédbefizetés szeptember hónapraVissza a(z) ebéd oldalraBankszámlaszám változás!
vasárnap (augusztus 20.)
Szent Jobb körmenet a Szent István bazilikánál
hétfő (augusztus 28.)
Javító vizsgák
08:00
péntek (szeptember 1.)
Évnyitó, gyülekező az iskolában
14:00
Egyházmegyei Veni Sancte szentmise
18:00
hétfő (szeptember 4.)
Iskolai Veni Sancte
09:00
Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium és Kollégium Admin E-mail Levelezés (egyetemi.hu)