Vissza a nyitóoldalra
Események >>

Programok

Krisztus feltámadt!

2018. április 3.

A Feltámadottba vetett hit örömétől teljes húsvétot kívánunk minden kedves diákunknak és családjuknak a gimnázium tanárai és munkatársai nevében

 

Endrédi Józsefné

igazgató

Nagyszombat

2018. március 31.

Nagyszombat a várakozásé. A názáreti ház máriás csendjét idézi. A készület ideje. Az apostolok kétség és félelem, a hatalom számítgatás és erőszakos féltés, az őrök hazugság és korrupt részegség között töltik a napot.

Nagypéntek

2018. március 30.

Nagypénteken a keresztúton arcra zuhanó Krisztus mellé mi magunk is arcra borulunk. Cur Deus homo? Miért lett Isten emberré? Ezért. Isten lesz emberré porba alázottságában, megalázottá kevélységünk miatt. Kiüresítette önmagát: de már nemcsak Istenhez, hanem emberhez sem hasonlít. Csak fájdalom. A fájdalmak férfia. Mindent – egészen a halálig. Mégpedig a kereszthalálig. A végtelen Isten végtelen távolságba kerül Fiától. Így kerül mindenki történelme közéjük, így teljes a Megváltásunk.

Nagycsütörtök

2018. március 29.

Nagycsütörtökön Egyházunk Krisztus asztalához ül, hallgatja, szemléli és teszi ma is, ahogy a zsidó nép pászkájából az Úr lakomája, az áldás poharából az Ő vérének kelyhe lesz mindnyájunkért. Együtt ünnepelhetjük, ahogy Krisztus örök főpapságából új értelmet nyer a papság, amely szolgálata révén az egész Testet gyógyítja és élteti. Erős jelek, a ránk törő csend, amint a Gloria harangjai elnémulnak, „Ahol szeretet és egyetértés, ott az Isten” – énekeljük a bőrünkön érezhető szolgáló szeretet tapasztalatát a lábmosás alatt.

Jótékonysági komolyzenei és irodalmi est

2018. március 6.

Idén is nagy sikerrel rendeztük meg a februári Jótékonysági komolyzenei és irodalmi estet. Ismét bemutatkozhattak iskolánk zenei és irodalmi téren tehetséges diákjai.  Minden kedves vendégünknek ezúton szeretnénk megköszönni részvételét és támogatását.

hétfő (április 23.)
Reggeli zsolozsma a 10. b osztállyal
április 23-április 27.
Fenntarthatósági témahét
szerda (április 25.)
12-esek lelki felkészítése
07:30
péntek (április 27.)
Certamen Latinum - latin verseny
14:30
szerda (május 2.)
12-esek lelki felkészítése
07:30
Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium és Kollégium Admin E-mail Levelezés (egyetemi.hu)