Vissza a nyitóoldalra

Nagyszombat

2018. március 31.

Nagyszombat a várakozásé. A názáreti ház máriás csendjét idézi. A készület ideje. Az apostolok kétség és félelem, a hatalom számítgatás és erőszakos féltés, az őrök hazugság és korrupt részegség között töltik a napot.

Mi, az Egyház, virrasztunk. A tűzből kipattant szikra, az Egyetlen lángjából táplálkozó szeretet, mely kezdet és vég, egyre növekszik, osztva nem fogyatkozik és Immár ujjongjon a mennyben az angyalok kórusa! Üdvtörténetünk felidézett élet-eseményei, a Gloria rövid és az Alleluja hosszú várakozást követő visszatérte a keresztség hitvallásában a Szegletkőre épült szilárd közösséget hoz létre. Isten új népet teremt, az új nép vonul ki, az új nép a szőlőskert. Találkozásaink forrásához érünk: „Nincs itt, feltámadt”, ugyanakkor „Veletek vagyok minden nap a világ végezetéig”. Ennek öröme ér csúcsra az Eucharisztiában, minden vasárnap anyjában, keresztségünk és kereszténységünk igazi ünnepén. És a szívünk bőségének túlcsordulása a körmenet. „Feltámadtam és újra Veled vagyok!”.

Csak így teljes az élet értelmezése: „Én vagyok, ne féljetek” és „Én vagyok az út, az igazság és az élet!” Csak ebben az összefüggésben nyer értelmet a negyvennapnyi lemondás, böjt, az irgalmasság tettei, és csak így nyer pünkösdi értelemet a tavasz vidám elevensége is, mert „az egész teremtett világ sóvárogva várja Isten fiainak megjelenését.”

Dsida Jenő: Husvétvárás

Husvét, husvét! a kábult emberek
harsogva mennek templomi zászlókkal
tüzes-piros nagyszombat alkonyán.
Templomokból kibug az orgona.
a világ ujjong, kongnak a harangok
és körmenetre siet az anyám.


Szobám sötétedik, nehéz szivem
s azt gondolom: be jó is lenne már,
ha nem gunnyadnék többé pörlekedve,
szivemnek sánta lába meggyógyulna
s tüzes-piros nagyszombat alkonyán
mehetnék egyszer én is körmenetre.


Sok éve egyszer mentem az uccákon.
Szememből lassan könny hullott az utra,
könnycsepp és bánat, hervadás, halál -
Sok esztendős könnyek száraz nyomában
az életrekelt nagyszombati Krisztus
kicsi szobámba vajjon eltalál?


Benyit az ajtón, fénylő lesz az arca,
lelkem fala sugárzón hirdeti,
hogy megbékéltünk, nincsen haragunk.
Künt körmenet lesz, kongnak a harangok,
de mi Krisztussal, a drága Krisztussal
nagyszombat este ketten maradunk.

 

Krisztus feltámadt!Vissza a(z) programok oldalraNagypéntek
Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium és Kollégium Admin E-mail Levelezés (egyetemi.hu)