Vissza a nyitóoldalra

Nagypéntek

2018. március 30.

Nagypénteken a keresztúton arcra zuhanó Krisztus mellé mi magunk is arcra borulunk. Cur Deus homo? Miért lett Isten emberré? Ezért. Isten lesz emberré porba alázottságában, megalázottá kevélységünk miatt. Kiüresítette önmagát: de már nemcsak Istenhez, hanem emberhez sem hasonlít. Csak fájdalom. A fájdalmak férfia. Mindent – egészen a halálig. Mégpedig a kereszthalálig. A végtelen Isten végtelen távolságba kerül Fiától. Így kerül mindenki történelme közéjük, így teljes a Megváltásunk.

Passió. Kommentárok nélkül. A Kereszten magasztalja fel az Atya a Fiát, aki kileheli a Lelkét. És mint a betlehemi jászolhoz – Jöjjetek, imádjuk! – a Szent Kereszt elé térdelünk. Nem faragott kép előtt, hanem az emberré faragott Krisztus előtt – hogy az Atya az Ő képmására faragjon minket. Ez Isten, Jézus Krisztus trónja. Itt vesszük magunkhoz Szent Testét és Vérét az Oltáriszentségben. Őt magát. Valóban. Piéta. Lehetőség, hogy együtt legyünk Máriával. Csendes hazatérés.

Dsida Jenő: Nagypénteki ima

 

Uram, csúfoltak,
Kínoztak Téged
Aki szerettél
Minden szenvedőt.
Szegekkel vert a
Világ keresztre,
Aki mindig csak
Vigasztaltad őt.

 

Mi jót is tettem
Én a világnak,
Sok-sok napomon?
Csúfolnak?
Kínoznak?
Szegeznek engem?
Mért panaszkodom?

 

Uram, bocsáss meg!
Haragban égni
Nincs okom;
Egyebet kérni
Nincs jogom;
Uram, csak áldlak,
Nem panaszkodom.

NagyszombatVissza a(z) programok oldalraNagycsütörtök
Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium és Kollégium Admin E-mail Levelezés (egyetemi.hu)