Vissza a nyitóoldalra

II. JÁNOS PÁL PÁPA 100 ÉVES LENNE

2020. május 19.

 

Most, 2020. máj. 18-án ünnepeljük Szent II. János Pál pápa 100. születésnapját. II. János Pál pápa több korosztálynak meghatározó pápája volt, hiszen nagyon hosszan uralkodott. Megdöntötte azt a hiedelmet, amelyet állítólag a pápa megkoronázásakor mondta figyelmeztetésül, hogy „Péter éveit meg nem érheted!” A hagyomány szerint Péter apostol 25 éven keresztül volt Róma püspöke, és valóban, kevesen érték meg a 25 évet a pápai trónon.

         Az 1978-as év, amikor megválasz-tották Karol Woytila lengyel származású bíborost pápának, azért volt különös, mert abban az évben három pápa is volt. A szent életű VI. Pál pápa  halála után I. János Pál pápát, a mindig mosolygós pápát választották meg. Nagy volt az öröm, mindenki örült, a kedves, mosolygós pápának, de az öröm nem soká tartott. Mindössze 33 napig uralkodott. Halála azóta is rejtélyes. Nemcsak szomorúság, de félelem is uralkodott az emberekben.

         Viszonylag rövid konklávé után a lengyel bíboros, krakkói érsek került a pápai trónra. A hírt szinte senki sem akarta elhinni. Ilyen még nem volt. 455 év után nem olasz bíborost választottak, és ráadásul egy kelet-európai országból, egy szláv bíborost, aki igen fiatal volt, mindössze 58 éves. Ebben is egészen újat hozott, hiszen 132 év óta nem volt ilyen „fiatal” pápa. Általában nem szeretnek fiatal pápát választani, mert az túl hosszú ideig határozhatja meg az Egyház arculatát az uralkodásával.

         Érdekes volt a név választása is. Nagy jelentősége van annak, hogy egy új pápa milyen nevet választ, hiszen a név valamennyire jelzi a programját is, hogy melyik elődje, vagy melyik szent életútját kívánja követni. II. János Pál névválasztása utalt elődjére, a mindössze 33 napot uralkodó I. János Pálra, de utalt a szent emlékű VI. Pál pápára, és a nagy reformer pápára, XXIII. Jánosra.

         Energikus, fiatalos természetével új lendületet adott az Egyháznak, egész Európának, és mondhatjuk, az egész világnak is.

         Ő hozta az első repedést a kommunista országok „megbonthatatlan barátságában”, nem véletlen, 1981. máj. 13-án majdnem merénylet áldozata lett.

         Tudjuk, lengyel származású volt, és mindig hűséges maradt hazájához, első külföldi útja, Lengyelországba vezetett, ami nagyban hozzájárult a kommunista rendszer bukásához.

         II. János Pál pápát utazó pápának is szokták nevezni. Valóban, 104 külföldi útja volt, mint tudjuk két alkalommal Magyarországon is járt. Voltak, akik ezeket az utazásokat nem nézték jó szemmel, hiszen igen növelték a pápa népszerűségét, és az Egyház tekintélyét, de hát mi más lenne fontosabb feladata egy egyházfőnek, mint az, hogy látogassa az egyházait, és jelenlétével hitet, és erőt adjon nekik. Így nekünk magyaroknak is nagyon sokat jelentett, amikor Magyarországra látogatott.

         Nagyon tiszteletreméltó volt az elhatározása, hogy idős kora, és súlyos betegsége ellenére sem mond le a pápai szolgálatról, az utolsó leheletéig kitartott Krisztus helytartójaként. Amikor haldoklott, zsúfolásig megtelt a Szent Péter tér, de a rádiók, és a TV-k képernyői előtt emberek milliói imádkoztak érte. Amikor meghalt, a világon megszólaltak a templomok harangjai, és az imádkozó tömeg követelni kezdte mielőbbi szentté avatását. Igen rövid idő alatt megtörtént a szentté avatása, nála rövidebb idő alatt, csak Páduai Szt. Antalt avatta szentté az Egyház.

         Emléke erősen él mindazok szívében, akik életük nagy részét az ő pápasága alatt élték le, és szellemi hatása pedig még inkább él az egész világban.

         Mivel egyházunk szentje, így imádkozhatunk hozzá, és kérhetjük, hogy legyen segítségünkre korunk nehéz problémáinak a megoldásában, és hitünk megerősödésében.

 

 

                                                                  Jánosa Domokos atya

 

Vissza a(z) hittan oldalraIsten felé nincs kijárási tilalom
Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium és Kollégium Admin E-mail Levelezés (egyetemi.hu)