Vissza a nyitóoldalra

Házirend távoktatás idején

2020. november 12.

Házirend távoktatás idején

(a BEKG Házirendjének

távoktatásra vonatkozó melléklete)

 

I. Alapelvek és célkitűzések

 • alapvető cél a folyamatos oktatás biztosítása
  • segítség, átláthatóság, számonkérhetőség, keretek kialakítása, irányelvek kijelölése
 • a digitális oktatásra lehetőségként (is) tekintünk – például új kompetenciák fejlesztése

 

II. Hatálya

 • háromféle tanrendet különböztetünk meg, amelyek esetében érvényes:
  • jelenléti oktatás – tartós hiányzókkal
  • részleges karantén – az iskola bizonyos osztályai távoktatásban tanulnak, míg mások hagyományos keretek között
  • teljes távoktatás
 • jelen dokumentum csak kiegészíti az iskola Házirendjét

 

III. A kapcsolattartás fórumai

 • az oktatási tevékenységben a közös felület a G-Suite rendszer (pl. Google Classroom, Drive stb.)
 • a diákok/szülők és a tantestület tagjai között a kapcsolattartás lehetséges csatornái:
  • az egyetemi.mozanaplo.hu belső üzenetküldő rendszere
  • az iskola hivatalos email-címei (@egyetemi.com)
   • a diákok saját hivatalos címe: ékezet nélküli vezetéknév.keresztnév_osztályfőnök monogramja@egyetemi.com (pl.: kovacs.agnes_mp@egyetemi.com)
   • a tanároknak saját hivatalos cím: ékezet nélküli vezetéknév.keresztnév@egyetemi.com (pl. minta.pal@egyetemi.com)
 • osztályozónapló, haladási napló, hiányzások vezetése és igazolása (szülő hivatalos, visszakövethetőséget igénylő üzenetei az iskola felé): egyetemi.mozanaplo.hu

 

IV. Tanóratípusok távoktatás idején

 • kontaktóra (személyes online jelenlét mellett megtartott óra pl. a Google Meet alkalmazáson keresztül)
 • konzultációs óra (amelynek során a tanár alkalmat biztosít rá, hogy a diákok személyesen vegyék fel vele online a kapcsolatot konzultációs céllal, esetleg erre kötelez is bizonyos diákokat)
 • online jelenlétet nem igénylő tananyagfeldolgozás (a diákok a Classroomban megkapott feladatokat önállóan dolgozzák ki adott határidőre)
 • online számonkérő óra (amelynek során a tanár előre meghatározott formában online kéri számon a tanultakat)

 

 

V. Jogok és kötelességek

 

1. Tantestület

 • a szaktanár joga saját távoktatásban tartott órájának jellegét és követelményeit szabadon megválasztani, és kötelessége ezekről diákjait időben (legkésőbb az előző órán) tájékoztatni

 

2. Diákok

 • a diákok tanuláshoz való joga távoktatás során sem csorbulhat (ennek érdekében joguk van időben megkapni a tananyagot és a feladatokat, időben értesülni a tanórák és számonkérések jellegéről stb.)
 • az iskolapszichológusi, fejlesztőpedagógusi segítségnyújtás a távoktatás során is biztosított
 • eszközhasználattal kapcsolatos kötelezettségek:
  • az iskola elvárja, hogy a diák a rendelkezésére álló eszközöket a távoktatás során az oktatási céloknak megfelelően vegye használatba
  • amennyiben egy háztartásban nincs megfelelő (számú), a távoktatásba való bekapcsolódást lehetővé tevő eszköz, azt a szülő köteles jelezni az iskola felé
   • az iskola ebben az esetben lehetőségei szerint igyekszik eszközt biztosítani diákjai számára
  • a távoktatás során használt eszközök, online platformok és alkalmazások használatának technikai elsajátítása a diák felelőssége (azonban az iskola informatikatanárai, szaktanárai és az iskola rendszergazdája ehhez minden segítséget megadnak)
  • a diák lehetőség szerint hanggal és képpel kövesse a kontaktórákat
   • amennyiben ez valamilyen oknál fogva nem tud megvalósulni, a szülő jelzi az osztályfőnök felé
   • amennyiben az eszköz rendelkezésre áll, a diák köteles használni
 • a Classroom használatával kapcsolatos kötelességek:
  • a feltett órai anyagok nyomon követése
  • a feladatok leadása (időre)
  • mindez a hiányzókra is vonatkozik
 •  jelenlét távoktatás vagy részleges karantén esetén
  • a diák köteles az órarend szerint részt venni az óráin
  • a hiányzások távoktatás idején is bekerülnek a naplóba
  • bármi is akadályozza a diák jelenlétét, a szülő azt köteles jelezni
  • a jelenlét aktív, koncentrált munka, tanulásra alkalmas módon felöltözve, munkakörülményeket teremtve (ld. eszközhasználat) (ez tiszteletet is kifejez a másik és önmagunk felé)
  • azon diákok, akik nem vesznek részt a távoktatásban, az adott anyagrészekből osztályozóvizsgára kötelezhetők

 

 

 

3. A számonkérés rendje

 • a tanár joga a számonkérés módjának szabad megválasztása, kötelessége ezt a diákokkal időben közölni
 • számonkérés nemcsak a G-Suite alkalmazásain keresztül történhet
  • de a G-Suite-on keresztül kerül megosztásra (pl. a számonkérés internetes platformjára mutató link által)
 • a diák köteles az online dolgozatokat az arra kijelölt időintervallumon belül elkészíteni
  • akadályoztatás esetén a szülő köteles ennek okáról még aznap tájékoztatni a szaktanárt
 • a tanár egy pótló dolgozatot állít össze a hiányzók részére, további pótlási lehetőséget azonban nem köteles biztosítani
  • a dolgozat pótlásának elmulasztása esetén elégtelen osztályzat adható (ld. Házirend: 13.1.2./c)

 

4. Személyiségi jogok a digitális oktatásban

 • alapvető cél a lehető legnagyobb mértékben biztosítani a személyiségi jogok védelmét a távoktatás minden résztvevője számára, valamint az online tartalmakkal való bármiféle visszaélés lehetőségének megakadályozása
 • online óráról felvételt (mozgókép/képernyőfotó) csak a tanár készíthet a diákok beleegyezésével
 • a diákok által feltöltött anyagokat a szaktanár harmadik félnek nem adhatja ki
 • a videófeleleteket a tanár értékelés után köteles törölni és harmadik félnek azt nem adhatja ki

 

VI. Órarend és csengetési rend járványügyi helyzetben

A járványügyi helyzetben minden oktatástípus során az erre a helyzetre kialakított évközi órarend érvényes.

Csengetési rend (40 perces órák, hosszabb szünetek):

1. óra: 7:45 – 8:25

2. óra: 8:40 – 9:20

3. óra: 9:40 – 10:20

4. óra: 10:35 – 11:15

5. óra: 11:30 – 12:10

6. óra: 12:45 – 13:25

7. óra: 13:40 – 14:20

8. óra: 14:35 – 15:15

 

 

Budapest, 2020. november 2.

 

 

Karácsonyi pásztorjáték 2020.Vissza a(z) programok oldalraIsmét rózsafüzért imádkoztunk
péntek (szeptember 17.)
Csillagászati éjszakai túra - 10. évfolyam
hétfő (szeptember 20.)
Zsolozsmát imádkozik a héten az iskola diákjaiért a 12. C osztály
kedd (szeptember 21.)
Fizibusz a díszteremben
csütörtök (szeptember 23.)
Gólyanap
hétfő (szeptember 27.)
Zsolozsmát imádkozik a héten az iskola diákjaiért a 12. D osztály
Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium és Kollégium Admin E-mail Levelezés (egyetemi.hu)