Vissza a nyitóoldalra

Érettségi információk 2.

2019. április 8.

Minden év február 15.
az érettségi jelentkezési lap leadási határideje
és a
felsőoktatási elektronikus "felvételi lap" beküdési határideje.
 

Figyelem! Az érettségi és a felvételi eljárás két teljesen külön rendszerben működik, más helyen és más jelentkezési "lapon" kell jelentkezni. Egyik sem helyettesíti, vagy váltja ki a másikat, csak a leadási határidő közös.

A felsőoktatási eljárásba (2015 óta) csak elektronikus úton lehet jelentkezni, és a decemberben megjelenő felvételi tájékoztató is csak az interneten érhető el (a Tájoló című kiadvány és a Felvi magazin továbbra is papír alapon olvasható).


Az érettségi jelentkezés január 20 után indul, a rendszer megnyitásával.
A közoktatásban tanulói jogviszonnyal rendelkező diákok a saját iskolájukban jelentkeznek mind a közép, mind az emelt szintű vizsgáikra egyetlen lapon, aki pedig már rendelkezik érettségi bizonyítvánnyal, az vagy egy Kormányhivatalban, vagy egy választott középiskolában jelentkezik.

Minden előrehozott érettségivel rendelkező jelentkező a megszerzett eredeti törzslapkivonatát hozza be a Titkárságra!

Mindenféle mentességi kérelemmel forduljatok Berthóty László igazgatóhelyetteshez.

Az előrehozott érettségire jelentkező 10-11-eseknek osztályozó vizsgát kell tennie legkésőbb április 15-ig, illetve az írásbeli érettségi megkezdéséig, amennyiben még nem fejezték be a tantárgy (idegen nyelv vagy informatika) tanulását, és a sikeres osztályozó vizsgát igazoló papírt a Titkárságon leadni, azt az osztályfőnökkel a bizonyítványba bevezetni, és így lehet jelentkezni nálunk. Amennyiben saját tanulónk vendégtanulóként  más intézményben, vagy nálunk tanulói jogviszonnyal nem rendelkező jelentkező akar érettségizni, a határidő február 15.! 

Előrehozott érettségi vizsgát (2014. január 1-jétől  már) csak a tavaszi érettségi időszakban lehet tenni, és kizárólag informatikából és idegen nyelvből, csak 10. vagy 11. évfolyamos tanulóinknak.

A második javító és pótló vizsga - tanulói jogviszony ideje alatt is - vizsgadíjköteles, továbbá fontos tudni, hogy egy kevésbé sikeres, de eredménnyel zárt előre hozott érettségi vizsgát csak a rendes (azaz a 12-es május-júniusi) érettségi vizsga keretein belül lehet szintemelővel "javítani".

Érettségi jelentkezési lap az iskolában az osztályfőnököktől vehető át, illetve a titkárságon, Berthóty László igazgatóhelyettestől kapható.

Alaposan fontoljátok meg a választásotokat, és jól nézzétek át az adatokat, nehogy hiba kerüljön a későbbi okmányaitokba!

A jelentkező hozza magával a kitöltött jelentkezési lap mellett:
- az érvényes személyi igazolványát
- a lakcímkártyáját
- mentesítési határozatát, az igazgatónak címzett és aláírt kérvénnyel (mintát lásd fent)
- a már teljesített vizsgáról szóló törzslapkivonatot
- ismétlő vagy kiegészítő vizsga esetén az érettségi bizonyítványát
- előrehozott vizsga esetén osztályozó vizsgát igazoló papírt (ezt legkésőbb február 15-ig, illetve az érettségi megkezdésééig le kell adni)
- ha rendelkezik már érettségi bizonyítvánnyal, akkor a vizsga díját készpénzben

A vizsgadíjak mértéke a kormányhivatalok által szervezett vizsgák esetén tantárgyanként:

  • a középszintű vizsga esetén a minimálbér 15%-a - (azaz 2019-ben 22.000 Ft)
  • az emelt szintű vizsga esetén a minimálbér 25%-a, ezer forintra kerekítve - (azaz 2019-ben 37.000 Ft.)

A vizsgadíj befizetése nélkül a jelentkezés érvénytelen!

Az értékelési határok:

Középszintű érettségi:
80–100% elérése esetén jeles (5),
60–79% elérése esetén jó (4),
40–59% elérése esetén közepes (3),
25–39% elérése esetén elégséges (2),
0–24% elérése esetén elégtelen (1)

Emelt szintű érettségi:
60–100% elérése esetén jeles (5),
47–59% elérése esetén jó (4),
33–46% elérése esetén közepes (3),
25–32% elérése esetén elégséges (2),
0–24% elérése esetén elégtelen (1)

továbbá az eredményességhez minden vizsgarészen 12%-ot kell elérni.

(A felvételi eljárásban 45%-tól jár a 50 többletpont a szakirányon kijelölt tantárgyból.)


Természettudományos tárgyból nem kötelező érettségizni, de a felsőoktatási pontszámításba két év, vagy kétszer egy év középiskolai természettudományos eredményetek kerül beszámításra. Az alábbi tárgyak minősülnek természettudományos tantárgyaknak: biológia, fizika, kémia, földrajz.

A latin nyelv ugyanolyan választható nyelv, mint bármelyik élő idegen nyelv.

Az érettségi jelentkezés és az érettségi megszerzésének feltétele (2016 óta) 50 óra közösségi szolgálat. Aki idejében elkezdi az igazolások megszerzését, annak majd nem kell kapkodnia.

Minden, de főképp az emelt szinten vizsgázók, - mind az írásbeli, mind a szóbeli vizsgájukon - az értesítő által megjelölt iskolában jelenjenek meg, a vizsgához méltó és illő öltözetben, érvényes okmányokkal, időben (azaz nem 8.00-kor, hanem 7.30-kor, ill. nem 14.00-kor, hanem 13.30-kor), és minden olyan eszközzel felszerelkezve, amit a törvény a vizsga során használni enged.

Vissza a(z) Érettségi oldalra
szerda (július 24.)
Nyári nyitvatartás, hivatali ügyintézés
09:00-12:00
szerda (július 31.)
Nyári nyitvatartás, hivatali ügyintézés
09:00-12:00
szerda (augusztus 7.)
Nyári nyitvatartás, hivatali ügyintézés
09:00-12:00
szerda (augusztus 14.)
Nyári nyitvatartás, hivatali ügyintézés
09:00-12:00
szerda (augusztus 21.)
Nyári nyitvatartás, hivatali ügyintézés
09:00-12:00
Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium és Kollégium Admin E-mail Levelezés (egyetemi.hu)